Technik rozwijające myślenie kreatywne

Trzecie klasy Technikum Reklamy na zajęciach praktycznej nauki zawodu uczą się technik rozwijających myślenie kreatywne, m. in. technikę design thinking. Kreatywne myślenie, umiejętność rozwijania złożonych problemów czy praca w grupie – to kompetencje miękkie, które wysoko oceniają dziś pracodawcy. Tworzenie pomysłów – jeden z etapów design thinking – polega na podaniu jak największej liczby możliwych rozwiązań zdefiniowanego problemu. Klasyczna burza mózgów okazuje się świetnym narzędziem. To właśnie ona pozwala na pozbycie się ograniczeń i rozwój kreatywnego myślenia.
Autor: Agata Firlej

Możesz również polubić…