Przeskocz do treści

Drodzy Uczniowie, od 1 czerwca ruszają konsultacje dla Was z nauczycielami na terenie szkoły. Szczegółowy grafik dyżurów nauczycieli dostępny jest na stronie internetowej www.rataje.eu
Przychodząc do szkoły pamiętaj o zasadach:
📌nie wchodź do szkoły jeśli czujesz się chory, jesteś na kwarantannie lub osoba, z którą mieszkasz przebywa na kwarantannie.
📌obowiązkowo po wejściu do szkoły zdezynfekuj ręce.
📌zachowaj bezpieczną odległość od innych co najmniej 2m.
📌przynieś swoje materiały do notowania: zeszyt, długopis.
📌unikaj grupowania się z innymi osobami.

Zapraszamy.

🆕❗️W ramach programu Intel Al For Youth (Sztuczna Inteligencja dla Młodzieży) nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli właśnie kurs samokształceniowy, który ma potrwać 7 tygodni. Celem kursu jest przygotowanie młodzieży na nadejście rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją.
Program oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi ze wszystkich środowisk do uzyskania kompleksowej wiedzy zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki dotyczącej Sztucznej Inteligencji (AI). Program koncentruje się w szczególności na przekazywaniu uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny AI jak również inspiracji w jaki sposób technologia ta pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym"

Program kończy się przygotowaniem uczniowskiego projektu społecznego z zastosowaniem AI. Oznacza to, że po przejściu przez cztery etapy uczniowie w parach wybierają własny temat projektu, rozwiązują najczęściej społeczny problem. Następnie korzystając z poznanych wcześniej narzędzi, algorytmów samodzielnie bez pomocy nauczyciela, próbują ten wybrany problem rozwiązać.
autor: Rafał Szymański

📌 Drodzy ósmoklasiści!
Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do wiadomości nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 👇👇👇

📌od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

📌od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

📌Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
- do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
- do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
📌Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
📌W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w sekretariacie szkoły przy zachowaniu środków ostrożności.
Wszystkie dokumenty dot. rekrutacji znajdziecie na naszej stronie www.rataje.eu

“Szkoła z Gigantami” jest to cykl 5 bezpłatnych zajęć online w formie webinaru, które szkoły mogą zaproponować uczniom w ramach lekcji informatyki lub dodatkowych zajęć pozaszkolnych.

Zajęcia będą odbywać się przez 5 tygodni w każdy poniedziałek. Aby wziąć udział w lekcjach online, uczniowie proszeni są o indywidualne zapisanie się przez formularz zgłoszeniowy.
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami programowania oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po Internecie.
Pierwsze 4 lekcje to praktyczne warsztaty z programowania w języku Scratch lub Python. Ostatnie zajęcia natomiast poświęcone będą bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i są częścią programu “Bezpieczny Internet Online”.
Webinar “Bezpieczny Internet Online” prowadzony jest także w osobnej formie kierowanej do rodziców uczniów.

Organizatorem warsztatów jest szkoła Giganci Programowania, która od ponad 5 lat prowadzi kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Trenerzy prowadzący zajęcia to doświadczeni i aktywni zawodowo programiści oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.

Projekt objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Wkrótce rusz rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy Was drodzy ósmoklasiści do naszego grona.
W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy:
📌Liceum lingwistyczne. 🇬🇧🇪🇸🇩🇪
📌Liceum medyczno-weterynaryjne.🐕🐝🌳🧠
📌Technikum Informatyczne.🖥️💵
📌Technikum Reklamy.🎬📢
📌Technikum Fotografii i Multimediów.📸🎥
📌Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 🆕🆕🆕
📌 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Więcej informacji znajdziecie w zakładce "oferta szkoły"