Technikum informatyczne

technikum informatyki

przedmioty w zakresie rozszerzonym:

matematyka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

wybór

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz pracować jako:

programista

specjalista IT

informatyk wsparcia użytkowników

tester aplikacji

administrator IT

developer oprogramowania