Samorząd uczniowski

Przewodnicząca Samorządu:

 

Reprezentanci Samorządu:

Kemal Kalem
Gabriela Poznańska
Maksymilian Polak
Magdalena Heimann
Aleks Zawielak
Sonia Nowak
Karolina Dyoniziak
Aleksandra Fórman
Kacper Bryś
Hubert Wiśniewski
Jagoda Sell
Zuzanna Kinas
Norbert Matusiak
Rita Sznajdrowicz

 

 

Opiekun Samorządu:

Agata Firlej