Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

  • przewodnicząca Magdalena Ostańska
  • Magdalena Gruszczyńska
  • Adrianna Gorkowska

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto BS Chodzież: 98 8945 0002 0022 7739 2000 0010