Liceum klasa turystyczna

globus podróże

przedmioty w zakresie rozszerzonym:

geografia,

język angielski

wybór

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz pracować jako:

pracownik agencji turystycznej

przewodnik

pilot wycieczek

rezydent