Kontakt

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach
ul. Chodzieska 9, Rataje
64-800 Chodzież
+48 67 2845 370
sekretariat@rataje.eu