Technikum fotografii i multimediów

foto

przedmioty w zakresie rozszerzonym:

język angielski

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem tych obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Technik Fotografii i Multimediów może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Uczeń nabywa umiejętności w zakresie:

obróbki materiałów fotograficznych

obsługi sprzętu fototechnicznego i audiowizualnego,

łączenia techniki komputerowej z zapisem cyfrowym i przetwarzaniem obrazów,

podstaw kompozycji obrazów,

podstaw technik fotograficznych, cyfrowych i multimedialnych,

podstaw rysunku zawodowego,

podstaw robienia zdjęć reklamowych i artystycznych.

wybór

Po ukończeniu szkoły uczeń może pracować jako:

właściciel firmy fotograficznej

laboratoria przemysłowe

redakcje gazet

agencje reklamowe

studia graficzne

archiwa i biblioteki

laboratoria policyjne