Klasa specjalna przysposabiająca do pracy

specjalna

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

wybór

Po ukończeniu szkoły uczeń może pracować jako:

pracownik hotelowy

pracownik w gastronomii

pracownik pomocniczy w pracy biurowej

pracownik tworzący dekoracje