Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej

poligrafia

przedmiot w zakresie rozszerzonym:

język angielski

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

wybór

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej może pracować jako:

grafik komputerowy,

może być pracownikiem lub właścicielem drukarni,

twórcą klipów filmowych,

animacji i prezentacji,

drukarzem,

operatorem drukarki 3D.