Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, w którym będą brać udział nasi uczniowie. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze. Chcemy nie tylko informować o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtować postawy, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.
Uczymy się krytycznego myślenia, szacunku do innych i otwartości na świat.

Możesz również polubić…