Umiejętność współpracy w grupie

Druga klasa Liceum podczas zajęć z kompetencji społecznych rozwijała umiejętność współpracy w grupie, kreatywne myślenie, wzajemne zrozumienie, umiejętność wyrażania siebie. Dziś formą zajęć była praca grupowa. Odbyły się dyskusje, rozmowy, próby debaty, odpowiadania na skomplikowane pytania, burza mózgów.
Podczas zajęć było dużo uśmiechu i zabawy, dzięki którym pozbywamy się barier w komunikowaniu się czy nabywaniu samoświadomości 🙂
Poniżej karykatury/postacie, które NIE posiadają kompetencji społecznych.
Autor: Magdalena Troczyńska

Możesz również polubić…