Nowe inwestycje

Jesteśmy EKO! Właśnie zakończyliśmy inwestycję zagospodarowania wód opadowych na terenie ZS Rataje .

Zadanie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka”.

Polska jest jednym z krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, dzięki zbiornikom wykorzystamy deszczówkę do podlewania szkolnego ogrodu. A to z kolei pozwoli nam zaoszczędzić wodę, bo koszty jej zużycia są duże i zapewne będą jeszcze wyższe. 

Powiat Chodzieski – Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wykonawca inwestycji: MASTER TP Sp. z o.o.

Możesz również polubić…