Kierunki kształcenia od roku 2021-2022

 
 
Kierunki kształcenia 2021 ulotka w formie pdf
 
  • Liceum klasa turystyczna (przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski)

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz pracować jako:

pracownik agencji turystycznej

przewodnik

pilot wycieczek

rezydent 

 


  • Liceum klasa językowa (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki, dodatkowo język hiszpański)

Uczniowie, którzy chętnie uczą się języków obcych, chcą kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata zapraszamy do klasy językowej.

W ramach zajęć przewiduje się; współpracę z Instytutem Humanistycznym, kierunek filologia PWSZ Piła, udział w projektach ERASMUS +, wymiana międzynarodowa ze szkołami partnerskimi, udział w konkursach językowych, nowoczesne metody nauczania, m.in. z wykorzystaniem narzędzi internetowych i platformy e-Twinning,  dodatkowe zajęcia rozwijające specjalistyczne słownictwo z różnych dziedzin: np. biznes, prawo, medycyna, technologia informacyjna.

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz wybrac studia jako:

tłumacz

filolog

lektor języka obcego

pracownik public relations

pracownik spedycji

lingwista

pilot wycieczek


  • Technik informatyk (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz pracować jako:

programista

specjalista IT

informatyk wsparcia użytkowników

tester aplikacji

administrator IT

developer oprogramowania


  • Technikum reklamy (przedmioty w zakresie rozszerzonym:  geografia)

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Uczniowie nagrywają profesjonalne reklamy w radiu, tworza kampanie reklamowe oraz sesje zdjęciowe.

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako:

designer (projektant wnętrz)

grafik komputerowy

webmaster

telemarketer

przedstawiciel handlowy

copywriter

właściciel firmy reklamowej


  • Technik fotografii i multimediów (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski)

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się  optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem tych obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Technik Fotografii i Multimediów może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Uczeń nabywa umiejętności w zakresie:

obróbki materiałów fotograficznych

obsługi sprzętu fototechnicznego i audiowizualnego,

łączenia techniki komputerowej z zapisem cyfrowym i przetwarzaniem obrazów,

podstaw kompozycji obrazów,

podstaw technik fotograficznych, cyfrowych i multimedialnych,

podstaw rysunku zawodowego,

podstaw robienia zdjęć reklamowych i artystycznych.

Po ukończeniu szkoły uczeń może pracowac jako:

właściciel firmy fotograficznej

laboratoria przemysłowe

redakcje gazet

agencje reklamowe

studia graficzne

archiwa i biblioteki

laboratoria policyjne


  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (przedmiot w zakresie rozszerzonym: język angielski)

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej może pracować jako grafik komputerowy, może być pracownikiem lub właścicielem drukarni, twórcą klipów filmowych, animacji i prezentacji, drukarzem, operatorem drukarki 3D


  • Klasa specjalna przysposabiająca do pracy

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

Po ukończeniu szkoły uczeń może pracować jako:

pracownik hotelowy

pracownik w gastronomii

pracownik pomocniczy w pracy biurowej

pracownik tworzący dekoracje

ZapiszZapisz