Przeskocz do treści

Kierunki kształcenia od roku 2019-2020

Klasa medyczno-weterynaryjna (przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia)

Uczniowie będą mogli poznać podstawy warsztatu pracy lekarza weterynarii na lekcjach biologii oraz warsztatach pozalekcyjnych.

W ramach zajęć przewiduje się:  wolontariat, gdzie młodzież zapoznaje się z przystosowaniem piesków do adopcji oraz uczestniczy w wykładach poświęconych anatomii i fizjologii zwierząt domowych, warsztaty tresury psów, mowa ciała psa, warsztaty z psem pracującym (policja i WOPR), zajęcia z prcaownikami Związku Kynologicznego.
Dodatkowo uczestniczy w warsztatach tresury psów, poznaje mowę ciała psa oraz zapoznaje się z psem pracującym( policja i WOPR)

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz wybrac studia jako:

lekarz

analityk medyczny

pielęgniarka

farmaceuta

kosmetolog

fizjoterapeuta

biotechnolog

weterynarz


Klasa językowa
(przedmioty w zakresie rozszerzonym: język niemiecki, język angielski, dodatkowo język hiszpański)

Uczniowie, którzy chętnie uczą się języków obcych, chcą kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata zapraszamy do klasy językowej.

W ramach zajęć przewiduje się; współpracę z Instytutem Humanistycznym, kierunek filologia PWSZ Piła, udział w projektach ERASMUS +, wymiana międzynarodowa ze szkołami partnerskimi, udział w konkursach językowych, nowoczesne metody nauczania, m.in. z wykorzystaniem narzędzi internetowych i platformy e-Twinning,  dodatkowe zajęcia rozwijające specjalistyczne słownictwo z różnych dziedzin: np. biznes, prawo, medycyna, technologia informacyjna.

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz wybrac studia jako:

tłumacz

filolog

lektor języka obcego

pracownik public relations

pracownik spedycji

lingwista

pilot wycieczek

Technik Informatyk (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz pracować jako:

programista

specjalista IT

informatyk wsparcia użytkowników

tester aplikacji

administrator IT

developer oprogramowania

Technikum Organizacji Reklamy (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia)

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Uczniowie nagrywają profesjonalne reklamy w radiu, tworza kampanie reklamowe oraz sesje zdjęciowe.

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako:

designer (projektant wnętrz)

grafik komputerowy

webmaster

telemarketer

przedstawiciel handlowy

copywriter

właściciel firmy reklamowej

Technik fotografii i multimediów (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka)

Fototechnik to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się  optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem tych obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Fototechnik może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Uczeń nabywa umiejętności w zakresie:

obróbki materiałów fotograficznych

obsługi sprzętu fototechnicznego i audiowizualnego,

łączenia techniki komputerowej z zapisem cyfrowym i przetwarzaniem obrazów,

podstaw kompozycji obrazów,

podstaw technik fotograficznych, cyfrowych i multimedialnych,

podstaw rysunku zawodowego,

podstaw robienia zdjęć reklamowych i artystycznych.

Po ukończeniu szkoły uczeń może pracowac jako:

właściciel firmy fotograficznej

laboratoria przemysłowe

redakcje gazet

agencje reklamowe

studia graficzne

archiwa i biblioteki

laboratoria policyjne

ZapiszZapisz