Przeskocz do treści

Kadra szkoły średniej

mgr Izabela Góra

mgr Izabela Góra

dyrektor, język angielski

nauczyciel dyplomowany, administrator WWW, Facebook, lider Drużyny Szpiku

mgr inż. Joanna Bahyrycz

mgr inż. Joanna Bahyrycz

wicedyrektor, biologia

nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Biniecka

mgr Małgorzata Biniecka

chemia

nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksander Chrzczonowicz

mgr Aleksander Chrzczonowicz

matematyka

nauczyciel dyplomowany, lider WDN

mgr Romana Daszko-Glinkowska

mgr Romana Daszko-Glinkowska

język polski

nauczyciel dyplomowany

mgr Paweł Dembski

mgr Paweł Dembski

przedmioty informatyczne

nauczyciel dyplomowany, administrator szkolnej sieci

mgr Agnieszka Działoszyńska

mgr Agnieszka Działoszyńska

język polski, przedmioty zawodowe (TOR)

nauczyciel dyplomowany, lider Klubu Dziennikarskiego

mgr Agata Firlej

mgr Agata Firlej

przedmioty zawodowe (TOR)

nauczyciel kontraktowy

mgr Paulina Firlej-Zając

mgr Paulina Firlej-Zając

język niemiecki

nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Hemmerling

mgr Małgorzata Hemmerling

wychowanie fizyczne

nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta Jędrzejewska

mgr Danuta Jędrzejewska

geografia

nauczyciel dyplomowany

mgr Izabela Kaniewska

mgr Izabela Kaniewska

biblioteka, przedmioty zawodowe, wiedza o kulturze

nauczyciel dyplomowany

mgr Paweł Kita

mgr Paweł Kita

wychowanie fizyczne

nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Kłos

mgr Joanna Kłos

język polski, historia

nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Kolasa

mgr Dorota Kolasa

przedmioty ekonomiczne

nauczyciel dyplomowany

mgr Adam Michalski

mgr Adam Michalski

przedmioty zawodowe w Technikum Fotografii i Multimediów, język angielski zawodowe

nauczyciel dyplomowany,

mgr Róża Nowakowska

mgr Róża Nowakowska

przedmioty zawodowe

nauczyciel mianowany

mgr Stróżyna Marcin

mgr Stróżyna Marcin

historia

nauczyciel dyplomowany

mgr Szajowska Aleksandra

mgr Szajowska Aleksandra

pedagog

nauczyciel dyplomowany

mgr Sandra Trznadel

mgr Sandra Trznadel

język hiszpański, język angielski

nauczyciel kontraktowy

mgr Paweł Włoszyn

mgr Paweł Włoszyn

podstawy przedsiębiorczości, WOS

nauczyciel dyplomowany