O szkole

 

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach to szkoła z duszą.

 

Publiczna szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna.

Certyfikaty: Szkoła Promująca Zdrowie, Sieć Szkół Uczących Się, Szkoła Z Klasą

Uczestnik projektów Comenius

Uczestnik programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Srebrna tarcza rankingu „Perspektyw” dla techników za rok 2017.

Misja – Szkoła z duszą szansą młodego Europejczyka

Wizja szkoły – szkoła stwarza możliwości rozwoju intelektualnego, duchowego wszystkim uczniom w myśl zasady, że każdy jest w pewien sposób uzdolniony.