Liceum klasa językowa

języki

przedmioty w zakresie rozszerzonym:

język angielski,

język niemiecki,

dodatkowo język hiszpański

Uczniowie, którzy chętnie uczą się języków obcych, chcą kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata zapraszamy do klasy językowej.

W ramach zajęć przewiduje się; współpracę z Instytutem Humanistycznym, kierunek filologia PWSZ Piła, udział w projektach ERASMUS +, wymiana międzynarodowa ze szkołami partnerskimi, udział w konkursach językowych, nowoczesne metody nauczania, m.in. z wykorzystaniem narzędzi internetowych i platformy e-Twinning,  dodatkowe zajęcia rozwijające specjalistyczne słownictwo z różnych dziedzin: np. biznes, prawo, medycyna, technologia informacyjna.

wybór

Po ukończeniu szkoły uczeń możesz wybrac studia jako:

tłumacz

filolog

lektor języka obcego

pracownik public relations

pracownik spedycji

lingwista

pilot wycieczek