Tym samym ZSLG jest jedyną szkołą w Chodzieży, która zdobyła tę odznakę!