Praktyczne zajęcia

Trzecie klasy Technikum Reklamy na zajęciach praktycznej nauki zawodu uczą się technik rozwijających myślenie kreatywne, m. in. technikę design thinking. Kreatywne myślenie, umiejętność rozwijania złożonych problemów czy praca w grupie – to kompetencje miękkie, które wysoko oceniają dziś pracodawcy. Tworzenie pomysłów – jeden z etapów design thinking – polega na podaniu jak największej liczby możliwych rozwiązań zdefiniowanego problemu. Klasyczna burza mózgów okazuje się świetnym narzędziem. To właśnie ona pozwala na pozbycie się ograniczeń i rozwój kreatywnego myślenia.

Możesz również polubić…